Platen Cover-Y

Om du inte vill använda dokumentmataren, installera Platen Cover-Y. Locket gör att original som placeras på originalglaset hålls på plats. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

Originalglaslock

Placera originalen på originalglaset och stäng locket.
9ES0-02X