Skicka vid en angiven tidpunkt

Du kan scanna original i förväg och skicka de scannade dokumenten vid en angiven tidpunkt.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Tidsbestämd sändning>.
6
Ange tidpunkten för sändning och tryck på <OK>.
Ange klockslaget med fyra siffror. Till exempel, för 5 minuter över 7, skriv "0705", och för 18 minuter över 23, skriv "2318".
7
Tryck på <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Original scannas och skickas vid den angivna tidpunkten.
Du kan titta på skärmen <Statusmonitor> för att se om dokumentet har skickats. Kontrollera status och logg för avsända och mottagna dokument
9ES0-091