Användbara sändningsfunktioner

I det här avsnittet beskrivs hur du skickar ett dokument vid en viss tidpunkt, och hur du sparar en kopia av ett faxdokument på en extern filserver.
9ES0-090