Justera bildstorlek

Om storleken på den kopierade bilden skiljer sig en aning från originalet, använder du följande förfarande för att göra en finjustering av bildstorleken. Du kan ändra förstoringsgraden för horisontell bredd och vertikal bredd.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Finjustera zoom>.
2
Justera bildens storlek.
Ställ in förstoringsgraden för <X> för horisontell breddjustering och förstoringsgraden för <Y> för vertikal breddjustering.
3
Tryck på <OK>.
9ES0-0UK