Begränsa sändfunktionerna för fax

Du kan ange olika begränsningar för faxning, som kan förebygga sändfel och informationsläckage till tredje part. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.

Bekräfta faxnummer före sändning

Du kan kräva att användare måste bekräfta faxnumret två gånger innan de faxar, för att förhindra felslagning. Den här inställningen kan konfigureras med enhetsadmin-behörighet.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Bekräfta angivet faxnummer>  <På>  <OK>

Begränsa faxsändning från en dator

Du kan hindra användare från att skicka fax från en dator (Sända fax från en dator (PC-fax)). Den här inställningen kan konfigureras med enhetsadmin-behörighet.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Tillåt sändning från faxdrivrutin>  <Av>  <OK>

Visa en bekräftelseskärmbild för faxmottagare

Du kan ställa in maskinen att visa bekräftelseskärmbild när du skickar till en faxmottagare. På så sätt förhindras faxsändfel.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>  <På>  Välj <Endast för gruppsändn.> eller <Alla>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
<Endast för gruppsändn.> och <Alla> kan inte väljas om gruppsändning är begränsad (Begränsa gruppsändning).
Om funktionen för bekräftelse av faxnummer före sändning (Bekräfta faxnummer före sändning) är aktiverad, visas bekräftelseskärmbilden inte om det bara finns en mottagare.

Begränsa gruppsändning

Du kan begränsa gruppsändningen, vilket gör det möjligt för användare att skicka ett fax till flera mottagare i följd.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>  <Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>  <På>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>

Begränsa sändning från logg

Du kan hindra användare från att ange tidigare använda mottagare från loggen. Efter att inställningen konfigurerats, kan tidigare använda mottagare inte väljas från loggen när du skickar fax.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>  <Begränsa omsändning från logg>  <På>  <OK>
9ES0-0H8