Skriva ut från minnesenhet (mediautskrift)

Du kan skriva ut filer som sparats på en dator direkt från maskinen, utan att använda en dator. Detta är praktiskt när du kommer med stora mängder data utifrån eller när du skriver ut data du har tagit med till ett affärsmöte.
Använda en minnesenhet
För information om tillgängliga minnesenheter och hur du sätter i och tar ut minnesenheter, se Ansluta ett USB-minne.
Anvisningar om användning av minnesenhet finns i Arbeta med data på en minnesenhet.
Beroendes på filformatet kan tillbehör krävas. Systemtillbehör
9ES0-0A2