Framsida

Kontrollpanel

Manöverpanelen består av indikatorer och pekskärm. Du kan utföra alla funktioner och ange inställningar på manöverpanelen.
Kontrollpanel
Grundläggande skärmbilder på pekskärmen

Matare

Matar automatiskt in original i enheten för scanning. När två eller fler ark har placerats i dokumentmataren kan originalen scannas kontinuerligt.
Dubbelsidig dokumentmatare med ett svep (Single Pass DADF-C)
Dubbelsidig dokumentmatare med två svep (DADF-BA)

USB-port (högra framsidan av huvudenheten)

Du kan ansluta enheter, som t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Ansluta ett USB-minne
Maskinen kan leverera en maximal effekt på 5 V/500 mA. Att ansluta en enhet som kräver mer ström kan skada maskinen.
Vissa typer av minnesenheter kan inte att spara data på rätt sätt.
USB-porten (högra framsidan) på maskinen stöder USB 2.0.

Höger lucka på huvudenheten

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

USB-port (maskinens högra baksida)

Du kan ansluta enheter, t.ex. en extern lagringsenhet till maskinen.Säkerhetskopiering/återställning av data
När du väljer <Fast LAN + Fast LAN> för <Välj gränssnitt> ska du ansluta en USB-LAN-adapter här. Ansluta till ett trådbundet LAN för underlinjen
Maskinen kan leverera en maximal effekt på 5 V/900 mA. Att ansluta en enhet som kräver mer ström kan skada maskinen.
USB-porten (högra baksidan) på maskinen stöder USB 3.0.

USB-anslutning

Anslut en USB-kabel när du ansluter enheten och en dator.
USB-porten har stöd för USB 2.0.

LAN-port

Anslut en nätverkskabel när du ansluter maskinen till exempelvis en trådbunden nätverksrouter. Konfigurera nätverksmiljön

Universalfack

Fyll på papper i universalfacket när du vill använda en papperstyp som skiljer sig från det som har fyllts på i papperslådan.
Universalfack
Fylla på papper i universalfacket

Övre höger lucka på papperslådan

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Nedre höger lucka på papperslådan

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Papperslåda 1

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Papperslåda

Papperslåda 2

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Du kan fylla på papper som inte kan fyllas på i papperslåda 1, som A3-papper. Papperslåda

Lucka för tonerspillbehållaren

Öppna den här luckan vid byte av tonerspillbehållaren. Byta tonerspillbehållare

Tonerkod

Den här koden indikerar vilken typ av originaltoner som kan användas med maskinen.Använd toner med en kod med samma bokstäver som koden på frontluckan på maskinen. 

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren när du slår på eller av maskinen.
Slå på maskinen
Stänga av maskinen

Förvaringslåda för glasrengöringsark

I denna låda kan du förvara ark rengöring av originalglaset.

Utmatningsfack

Papper matas ut här när utskriften är klar.

Främre lucka på huvudenheten

Öppna den här luckan när du byter tonerpatron eller trumenhet eller rengör dammskyddsglaset.
Byta tonerpatron
Byta trumenhet
Rengöra dammskyddsglaset

Pappersstöd för utmatningsfack

Höj detta stöd så att utskrivna papper inte trillar ner.
För mer information om inställning av tillbehör som installerats på maskinen, se Tillval.
Ansluta ett USB-minne
Du kan ansluta USB-minnen till USB-portarna på den vänstra sidan av kontrollpanelen och skriva ut data direkt från USB-minnet. Original som scannats med maskinen kan också sparas direkt till USB-minnet. Arbeta med data på en minnesenhet
Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt isatt när du ansluter den till maskinen. Om den inte ansluts korrekt, kan det leda till att den eller maskinen slutar fungera.
Se till att du följer rätt procedur när du tar bort USB-minnesenheten. Ta ut minnesenheten Om du inte gör det kan det leda till fel på maskinen eller USB-minnesenheten.
Maskinen stöder USB-minnesenheter i FAT32/exFAT-format.
Enheter och användningssätt som inte stöds
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minnesenheter som inte uppfyller USB-specifikationen
Minneskortläsare anslutna via USB
Anslutning av minnesenhet via en förlängningskabel
Anslutning av minnesenhet via en USB-hubb
9ES0-009