Konfigurera användarinställningar för Universal utskrift

Konfigurera dessa inställningar för att hantera användare som har autentiseras genom användarautentisering och deras tillhörande jobb för Universal utskrift. Universal utskrift kan fortfarande köras utan att konfigurera dessa inställningar.

Inställda av användaren

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management].
4
Ange [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print].
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot i [User Name for Universal Print:].

Inställt av administratören

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klicka på [Edit...] för användaren som ska ställas in.
Om användaren i Universal utskrift inte är registrerad
Klicka på [Add User] och registrera användarinformationen. Ange [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print] När användarinformationen registreras.
5
Ange [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print].
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot i [User Name for Universal Print:].
6
Klicka på [Update].

Ställs in av administratören med hjälp av en CSV-fil

Du kan associera användarautentisering till ett Microsoft 365-konto genom att redigera en CSV-fil.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Klicka på [Start Exporting].
Om det inte finns någon användarinformation associerad med ett Microsoft 365-konto kan du inte konfigurera inställningarna med en CSV-fil. Klicka på [Add Association...], lägg till den associerade användaren och klicka sedan på [Start Exporting].
5
Redigerar den exporterade CSV-filen
Ange ett registrerat användarnamn i ”mcp_uid”.
Ange e-postadressen eller telefonnumret som används på Microsoft 365-kontot.
6
Klicka på [Import...] och ange filen som redigerades i steg fem.
7
Klicka på [Start Importing].
Om autentiseringsmetoden är inställd på [Picture Login] och [User Registration Method:] är inställt på [Register Automatically When Job Is Received] registreras följande uppgifter som användarinformation för ett jobb som utförs av Microsoft 365-kontot som kallas ”user1@example.com”.
Inställningar som registrerats i användardatabasen
Användarnamn: user1@example.com
Inställningar för Universal utskrift
Användarnamn: user1
Microsoft 365-konto: example.com
Information som visas på inloggningsskärmen för bildinloggning
user1
example.com
Att ställa in <Tillåt användning av@ i Användarnamn> till <På> låter dig registrera ”user1@example.com” som användarnamn. <Tillåt användning av@ i Användarnamn>
Välj ”user1@example.com” på kontrollpanelen vid utskrift för att logga in  och välj <Utskrift> för att skriva ut.
9ES0-0A5