Skriva ut med hjälp av en virtuell skrivare

Med en virtuell skrivare kan du använda LPD- eller FTP-utskrift med utskriftsinställningarna registrerade som en virtuell skrivare i förväg. Om du t.ex. registrerar inställningar som papperstyp, antal kopior och dubbelsidig utskrift i förväg behöver du inte ange dessa inställningar för varje jobb.
Lägga till en virtuell skrivare
Skriva ut med en virtuell skrivare
Ställ in <Tvingad parkering> på <Av>. Om <Tvingad parkering> ställs in när ett jobb utförs kan resultatet variera beroende på inställningarna. Konfigurera inställningar för tvingad parkering
Om jobbet matchar inställningarna för <Jobbåtgärd> och <Avbryt>: Jobbet avbryts.
Om jobbet matchar inställningarna för <Jobbåtgärd> och <Utskrift>: Jobbet skrivs ut enligt den virtuella skrivaren.
Om jobbet matchar inställningarna för <Jobbåtgärd> och <Mellanlagra som delat>: Den virtuella skrivaren inaktiveras och jobbet lagras i maskinen.
För säker utskrift och krypterad säker utskrift inaktiveras den virtuella skrivaren och jobbet lagras i maskinen.
Ställ in <Inställningar för LPD-utskrift> på <På> för att utföra LPD-utskrift.
Ställ in <FTP-utskriftsinställningar> på <På> för att utföra FTP-utskrift.
Det sidbeskrivningsspråk och filformat som kan användas med en virtuell skrivare är PS och PDF.

Lägga till en virtuell skrivare

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Klicka på [Add Virtual Printer].
Åtgärder kan inte utföras från flera webbläsare samtidigt.
5
Ange den virtuella skrivarens namn och obligatoriska inställningar.
Flera virtuella skrivare med samma namn kan inte registreras.
Högst 20 virtuella skrivare kan registreras.
6
Klicka på [Add].
Du måste logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med någon av följande behörigheter för att utföra den här inställningen. Se posterna i [Select Role to Set:] i Registrera användarinformation på den lokala enheten för mer information.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Settings/Registration Basic Information] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar

Skriva ut med en virtuell skrivare

För LPD-utskrift
LPR -S [maskinens IP-adress] -P [namn på virtuell skrivare] [filnamn]
Exempel: Skriva ut "exempel.pdf" med en virtuell skrivare med namnet "001"
lpr -S IP maskinens adress -P 001 exempel.pdf
För FTP-utskrift
put [filnamn] [namn på virtuell skrivare]
Exempel: Skriva ut "exempel.pdf" med en virtuell skrivare med namnet "001"
> put exempel.pdf 001
9ES0-0A1