<Underhåll>

Ange inställningarna för maskinens automatiska rengöringsfunktion.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Rengör inuti huvudenheten>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om ränder uppstår på utskrifter, en del av bilden saknas eller punkter uppstår ska du utföra <Rengör inuti huvudenheten>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör inuti huvudenheten>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rengör dokumentmataren>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det uppkommer fläckar på original som har scannats med dokumentmataren eller papper som skrivs ut, kör <Rengör dokumentmataren>. Rengöra dokumentmataren
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengör dokumentmataren>
Börja rensa
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Rengöringsmetod originalscanningsyta>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Starta videon som visar hur du rengör originalglaset.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rengöringsmetod originalscanningsyta>
Visar rengöringsmetoden
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Det här objektet visas bara om den dubbelsidiga dokumentmataren med ett svep är monterad.

<Kontrollera underhållsmetod>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Se exempelvideon för information om hur du byter förbrukningsvaror och tar bort papper som fastnat.

<Initiera efter byte av delar>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Du måste initialisera skrivaren när du har bytt ut delar. Initiera skrivaren för varje utbytt del.
9ES0-0LF