<Ta emot/vidarebefordra>

Ange inställningar för funktionerna mottagning och vidarebefordring.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>
Detta skriver ut en lista med registreringsdetaljer för inställningar för sändning/mottagning och faxinställningar.

<Gemensamma inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>
Ange inställningar för funktionerna mottagning och vidarebefordring.

<Faxinställningar> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>
Ange inställningarna för mottagning och vidarebefordran av fax.
9ES0-0RW