<E-post-/I-faxinställningar>

Ange inställningarna för att skicka e-post och I-fax.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera enhetsnamn>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan registrera namnet på företaget eller avdelningen som enhetens namn. Det registrerade namnet visas/skrivs ut hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar e-post/I-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera enhetsnamn>
Registrera enhetsnamn
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Det registrerade enhetsnamnet används som visningsnamn för e-postadress i formatet "enhetsnamn <e-postadress>".
Du kan ange upp till 24 tecken för enhetens namn.
E-postadressen som används för inloggning visas i fältet Från på mottagarens maskin för e-postmeddelanden och i-faxdokument. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Om du trycker på <E-post-/I-faxinställningar> satt till <Ange autentiseringsanvändare som e-postavsändare> och <Ange autentiseringsanvändare som I-fax-avsändare> till <På> kommer e-postadressen I-faxadressen som har registrerats för den inloggade användaren att visas som avsändare i fältet Från för mottagaren, oavsett vilken inloggningstjänst som används.

<Kommunikationsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ange inställningar för en postserver och en autentiseringsmetod som du använder för e-post/I-fax. Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Kommunikationsinställningar>
<SMTP-mottagning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: Ange SMTP-servern
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<E-postadress>: Ange e-postadressen
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: Ange POP-servern
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-inloggningsnamn>: Skriv POP-inloggningsnamnet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-lösenord>: Ange POP-lösenordet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-intervall>: 0 till 99 minuter
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentis./kryptering>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<POP-aut.- metod>: <Standard>, <APOP>, <POP VER.>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-autentisering före sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-autentis. (SMTP-AUTENT)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (SMTP-mottagning)>: <Alltid TLS>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (POP)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (SMTP-sändning)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa autent.skärm vid sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du anger mindre än 10 minuter (undantaget "0 min") för <POP-intervall>, försätts maskinen inte helt i viloläge.
Maskinen kan endast ta emot I-Fax och meddelanden om kommunikationsfel.

<Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ändra portnummer för SMTP och POP.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
<SMTP-sändning>, <POP-SÄNDN.>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-sändning>: 1 till 25 till 65535
<POP-SÄNDN.>: 1 till 110 till 65535

<S/MIME-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan välja S/MIME. Om du väljer S/MIME kan du lägga till en digital signatur eller kryptera e-postmeddelandet om du använder funktionen e-post/I-fax.
Ställa in e-postkryptering
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<S/MIME-inställningar>
<Krypteringsinställningar>: <Kryptera alltid>, <Kryptera endast om certifikat>, <Kryptera inte>
<Lägg till digitala signaturer>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om kryptering har valts:
<Krypteringsalgoritm>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritm>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verifiera signatur vid mottagning>: <På>, <Av>
<Skriv ut signatur vid mottagning>: <På>, <Av>

<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med SMTP. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
Om du inte verifierar certifikatet, utförs TLS-kommunikation, även med ett ogiltigt certifikat.
Om det uppstår ett problem med certifikatet, misslyckas SMTP-sändningen.

<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du tar emot med POP. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
Om du inte verifierar certifikatet, utförs TLS-kommunikation, även med ett ogiltigt certifikat.
Om det uppstår ett problem med certifikatet, misslyckas POP-mottagningen.

<Max. datastorlek vid sändning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ställa in den maximala datastorleken för utgående e-postmeddelanden och I-faxdokument. Om storleken på e-postmeddelandet överstiger gränsen, delas det upp i flera mindre e-postmeddelanden innan det skickas. Om en I-faxsändning överskrider gränsen för datastorleken hanteras det som ett fel och skickas inte.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Max. datastorlek vid sändning>
0 till 3 till 99 MB
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du anger "0" MB som datastorlek tillämpas ingen storleksbegränsning på de data som skickas.
Ange den maximala datastorleken för sändning till ett lägre värde än datagränsen för postserver.

<Standardämne>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ställa in att ämnet anges automatiskt om du inte anger något ämne när du skickar e-post/I-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardämne>
Ange ämne, bifogad bild
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Ange autent.användare som svarsmottagare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan välja om du vill ange e-postadressen för en användare som loggar in till maskinen med personlig autentiseringshantering som svarsadress när du skickar e-post/I-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange autent.användare som svarsmottagare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om inloggning sker med användarautentisering visas inloggningsnamnet i <100> i listan Avsändarnamn (TTI). Om <På> har valts ställs inloggningsnamnet i <100> in automatiskt som <Sändarnamn (TTI)> i <Alternativ>.
Om en e-postadress anges som avsändare i <Alternativ> när ett e-postmeddelande eller ett I-faxdokument skickas, kommer den e-postadressen att prioriteras, oberoende av om <Ange autent.användare som svarsmottagare> är inställt på <På>.

<Tillåt ej registrer. anv. att skicka e-post>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Om maskinen används med personlig autentiseringshantering, kan du välja om du vill tillåta sändning av e-post från en användare vars e-postadress inte är registrerad i maskinen. Om <Av> har valts, kan bara användare med e-postadresser som har registrerats skicka e-post.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt ej registrer. anv. att skicka e-post>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du ställer in <Ange autentiseringsanvändare som e-postavsändare> och <Ange autentiseringsanvändare som I-fax-avsändare> till <Av> visas i stället den adress som är registrerad i inställningarna för Enhetsinformation hos mottagaren.

<Ange autentiseringsanvändare som e-postavsändare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Ange om e-postadresser, för användare som loggar in med personlig autentisering, är satta till avsändare (Från) i e-postmottagarens system.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange autentiseringsanvändare som e-postavsändare>
<Från Header>: <>, <Av>
<Returvägs-header> : <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Beroende på destinationsmiljön kanske det inte går att skicka e-post om inte rubriken Från och Retursökväg matchar.

<Ange autentiseringsanvändare som I-fax-avsändare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Ange om e-postadresser, för användare som loggar in med personlig autentisering, är satta till avsändare (Från) i I-Fax-mottagarens system.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange autentiseringsanvändare som I-fax-avsändare>
<Från Header>: <>, <Av>
<Returvägs-header> : <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Beroende på destinationsmiljön kanske det inte går att skicka e-post om inte rubriken Från och Retursökväg matchar.

<Tidsgräns för fullständig S.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ställa in den tid som ska förflyta innan sändåtgärden automatiskt avslutas om du inte får något mottagningsmeddelande (MDN) från mottagaren när du skickar ett I-faxjobb i läget <Full>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsgräns för fullständig S.>
1 till 24 till 99 h
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Skriv ut MDN/DSN vid mottagning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
I läget Full I-fax, skickas e-post till maskinen från mottagaren och postservern och meddelar dig om I-faxen levererats korrekt eller inte till mottagaren. Du kan välja om du vill skriva ut dessa e-postmeddelanden när maskinen tar emot dem.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skriv ut MDN/DSN vid mottagning>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Leverans av I-Fax kan även bekräftas i sändrapporten. Sändrapport

<Använd Skicka via server>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan välja om du vill tillåta användare att ändra inställningen för <Skicka via server> när du skickar I-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd Skicka via server>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
För I-fax gäller att om <Skicka via server> har satts till <Av> finns ingen storleksbegränsning för data som ska skickas, även om du har ställt in en maximal datastorlek vid sändning.

<Tillåt MDN ej via server>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Skicka> <E-post-/I-faxinställningar>
Maskinen som tar emot I-faxet kan skicka ett MDN (ett aviserande e-postmeddelande för kontroll av sändresultatet) till IP-adressen för den sändande maskinen utan att gå via en e-postserver.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt MDN ej via server>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Begränsa sändningsmottagardomän>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan välja att bara tillåta att e-post eller I-fax skickas till adresser på en särskild domän.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa sändningsmottagardomän>
<Begränsa sändn. till domäner>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja*1
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Registrera>, <Detaljer/redigera>, <Radera>
*1 <Detaljer/redigera>: Nr, <Radera>: Nej

<Slutför autom. när e-postadresser anges>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan ange automatisk visning av e-postadresser som har registrerats i adressboken eller en LDAP-server baserat på det första tecknet när en e-postadress matas in.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Slutför autom. när e-postadresser anges>
<Av>, <Adressbok (lokalt)>, <LDAP-server>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
E-postadresser som lagras med ett åtkomstnummer visas inte.

<Lägg autom. till ang. domän till mott. utan domän>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>
Du kan registrera vanliga domännamn i förväg för att slippa ange domännamn när du anger en adress eftersom ett domännamn med @ läggs till automatiskt. Om du vill skicka till "123@exempel.com" registrerar du domännamnet "exempel.com". Om du anger en adress som redan innehåller en domän med den här inställningen på, blir domänerna i den här inställningen ogiltiga.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lägg autom. till ang. domän till mott. utan domän>
<Domännamn>
<Vid sändning av e-post>: <På>, <Av>
<Vid sändning av I-Fax>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Tänk på följande när du importerar adressboken till en annan enhet.
 Eftersom den här inställningen följer inställningarna i enheten du använder, skiljer sig domänen från den som tilldelats av enheten. Kontrollera den här inställningen innan du använder den med en annan enhet.
 Om du importerar adresser utan domäninformation till en enhet som inte har denna inställning, kan du kanske inte skicka eftersom adresserna är ogiltiga.
9ES0-0RK