<Lösenordsinställningar>

Ange inställningarna för att förbättra den effektiva säkerheten på lösenordet.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Förhindra cachning av autentiseringslösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill förhindra cachning av ett lösenord som anges vid inloggning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra cachning av autentiseringslösenord>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Lösenord sparas inte till tidslinjen för icke-auktoriserade användare eller gästanvändare, oavsett inställningarna.

<Visa varning när standardlösenordet används>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill visa skärmbilden för att ändra lösenord när administratören loggar in till maskinen med det standardanvändarnamnet och lösenordet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa varning när standardlösenordet används>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om lösenordet har upphört att gälla, visas skärmbilden för att ändra lösenord, oberoende av den här inställningen.

<Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill tillåta att standardlösenordet används vid inloggning från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för minimilängd>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan ange det minsta antalet tecken som krävs när du registrerar ett lösenord för att förhindra för enkla lösenord. När ett lösenordslängd har angetts, kan användare inte registreras med tomma lösenord.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för minimilängd>
<På> (1 till 32 tecken), <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Inställningar giltighetsperiod>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan ange ett lösenords giltighetstid för att tvinga användare att ändra sina lösenord med jämna mellanrum, vilket förhindrar förenkling av lösenorden.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar giltighetsperiod>
<På> (1 till 180 dagar), <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Tillåt ej anv. av 3 eller fler på varandra följande tecken>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att samma tecken inte kan användas tre eller fler gånger i följd.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt ej anv. av 3 eller fler på varandra följande tecken>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Använd minst 1 versal>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en stor bokstav kan registreras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minst 1 versal>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Använd minst 1 gemen>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en liten bokstav kan registreras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minst 1 gemen>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Använd minst 1 siffra>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en siffra kan registreras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minst 1 siffra>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.

<Använd minst 1 symbol>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en symbol kan registreras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd minst 1 symbol>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller personlig autentiseringshantering, inte avdelnings-ID eller -PIN.
Inställningar av lösenordsbegränsningar gäller lösenord som registrerats/redigerats efter att begränsningarna har ställts in. När ett lösenord som redan registrerats överträder begränsningarna för de här inställningarna, visas en skärmbild när användarautentisering utförs, där du uppmanas ändra lösenordet.
9ES0-0U7