Ställa in statisk routning

Du kan ställa in statisk routning så att nätverksrutten anges manuellt.
Till exempel, när du skickar data från en maskinn som är ansluten till andra nätverk via en router med såväl huvudlinjen som underlinjen kan informationen skickas via underlinjes gateway istället för huvudlinjens gateway, vilket normalt vore fallet.
*1 Huvudlinjens gateway
*2 Underlinjens gateway
*3 Inställningar för statisk routning
När du ansluter till ett annat nätverk via en router ska du ange gatewayadressen i <IP-adressinställningar>. Ställa in en IPv4-adressStälla in IPv4-adressen för sublinjen
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser> <Nätverk>  <Inställningar statisk cirkulering>.
3
Tryck på <På> för <Inställningar statisk cirkulering>.
4
Välj linje för att registrera informationen för statisk routning från listan tryck på <Redigera>.
5
Ange <Adress> och <Prefixlängd> tryck på <Nästa>.
Tryck på respektive knapp och ange önskad inställning.
6
Ange gatewayadressen tryck på <OK> <OK>.
7
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
Routningsordningen visas i <Ordning> på skärmen för statisk routning.
Du kan registrera upp till 16 enheter som kan anslutas.
Inställningarna för statisk routning visas i <Registr. cirk.>. Ett felmeddelande visas även längst ned på displayen.
När fel indikeras i <Registr. cirk.> ska du välja inställningarna för statisk routning som inte fungerade och ställa in adressen och gatewayadressen på nytt.
9ES0-04U