Upprätta anslutning genom att välja en trådlös router

Du kan söka efter trådlösa routrar som är tillgängliga för anslutning och välj en från skärmen på maskinen. Om säkerhetsstandarden för den trådlösa LAN-routern är WEP eller WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE ska du ange en WEP-nyckel eller PSK som nätverksnyckel. Bekräfta och skriv i förväg ner information om din SSID, nätverksnyckel, säkerhetsstandard eller autentisering/krypteringsmetod etc. Kontrollera SSID och nätverksnyckel
Säkerhetsinställningar
Om den trådlösa anslutningen är konfigurerad genom att en trådlös router har valts är WEP-autentiseringsmetoden inställd på <Öppet system> eller också är WPA/WPA2-PSK- och WPA3-SAE-krypteringsmetoden inställd på <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Om du vill välja <Delad nyckel> för WEP-autentisering eller <AES-CCMP> för WPA-/WPA2-PSK- och WPA3-SAE-kryptering ska du konfigurerar anslutningen i <Ange manuellt>. Upprätta anslutning med detaljerade inställningar
Om säkerhetsstandarden för den trådlösa LAN-routern är WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, är krypteringsmetoden inställd på AES-CCMP. Ange också IEEE 802.1X-autentiseringsinställningarna för maskinen innan du ansluter till trådlöst LAN. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <Övrigt (ange manuellt)>.
3
Tryck på <Välj åtkomstpunkt>.
Enheten börjar söka efter tillgängliga trådlösa routrar.
4
Välj en trådlös router och anslut till den.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Välj den trådlösa routern som ska användas och tryck på <OK>.
2
Tryck på <WEP-nyckel> eller <Krypteringsnyckel> och ange nätverksnyckel.
3
Tryck på <OK>.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är annan än WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Välj den trådlösa routern som ska användas och tryck på <OK>.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
9ES0-044