Få åtkomst till Avancerat utrymme från en dator

Du kan komma åt Avancerat utrymme från en dator för att spara filer på datorn eller ladda ned filer från Avancerat utrymme. Det här delade utrymmet kan innehålla data i filformat som stöds av datorer, vilket ger ett mångsidigt sätt att spara och dela PDF-filer som skapats på datorer eller scanna dokument från maskinen och spara som JPEG-filer så att de kan hämtas från en dator när du själv vill. Avancerat utrymme öppnas externt som en SMB- eller WebDAV-server. Hur du får åtkomst till Avancerat utrymme varierar beroende på vilken server som används.
För att komma åt Avancerat utrymme från en dator, måste vissa inställningar anges i förväg. Ställa in Avancerat utrymme på Allmän
Om maskinen stängs av när en klientdator skriver en fil till Avancerat utrymme, genereras en ofullständig fil i Avancerat utrymme. I så fall utför du åtgärden igen efter att maskinen har startats om.
För att direktansluta till Advanced Box från en dators Explorer för att skapa/ändra/radera filer/mappar måste du ställa in <Förhindra extern skrivning> till <Av>. <Förhindra extern skrivning>
Om Avancerat utrymme har öppnats externt som en SMB- eller WebDAV-server, kan en användare med administratörsbehörighet ta bort de mappar och filer som har skapats av allmänna användare genom att direktansluta till Avancerat utrymme från Windows Explorer på en dator.

Öppna med hjälp av SMB

1
Öppna Windows Explorer.
2
Ange adressen för Avancerat utrymme i adressfältet och tryck på [ENTER] på datorns tangentbord.
För att komma åt det delade utrymmet, ange "\\värdnamn eller IP-adress för maskinen\share". För att komma åt det personliga utrymmet, ange "\\värdnamn eller IP-adress för maskinen\users".
När inloggningen är klar, visas Avancerat utrymme.
Om du använder en IPv6-adress, lägger du till adressen med [].
När skärmen för inloggning visas, skriv ditt användarnamn och lösenord.

Öppna med WebDAV

1
Öppna Windows Explorer och klicka på [Den här datorn].
2
Klicka på [Anslut nätverksenhet] på fliken [Dator].
3
Välj en enhet i listrutan [Enhet].
4
Ange en adress i textrutan [Folder] och klicka på [Slutför].
För att komma åt det delade utrymmet, ange "http://värdnamnn eller IP-adress för maskinen/share". För att komma åt det personliga utrymmet, ange "http://värdnamn eller IP-adress för maskinen/users".
När inloggningen är klar, visas Avancerat utrymme.
Om du använder en IPv6-adress, lägger du till adressen med [].
Om TLS används, ange "https" i stället för "http" när du anger adressen.
När skärmen för inloggning visas, skriv ditt användarnamn och lösenord.
9ES0-0CH