Problem med MEAP

Automatisk hämtning av domäninformation och tjänsteinformation misslyckas när Windows Server-brandväggen är på.

Kommunikation med DNS-servern* blockeras av brandväggen.

Sluta blockera standardport 53.
*En DNS-server kommunicerar normalt med UDP-protokoll genom port 53, men datan kan bearbetas med TCP-protokollet om den överskrider en viss storlek.

Användarautentisering misslyckas när Windows Server-brandväggen är på.

Kommunikation med LDAP-serverautentisering blockeras av brandväggen.

Sluta blockera port 389.
*Kommunikation med TCP-protokollet använder port 389 som standard. Om du har bytt port, sluta blockera den nya porten.

Kan inte logga in på Active Directory.

Har du utfört användarregistreringen innan du installerade Active Directory?

Efter installationen skapas konton automatiskt i mappen "Users", men eftersom användarnas inloggningsnamn inte är inställda kan du inte logga in på Active Directory-användarautentiseringen eftersom användarinformationen inte kan hämtas även om en nyckel skapas. Följ stegen nedan för att ändra inställningarna.
1
Starta hanteringsverktyget ”Active Directory-användare och datorer” i Active Directory.
2
Högerklicka på den registrerade användaren innan du installerar Active Directory.
3
Välj [Egenskaper] på popup-menyn.
4
Välj fliken [Konto], ange [Användarens inloggningsnamn] och klicka på [OK].
5
Högerklicka på användaren vars inställningar du har ändrat.
6
Välj [Återställ lösenord] på popup-menyn.
7
Ange ett nytt lösenord i dialogrutan [Återställ lösenord] och klicka på [OK].

Långsam uppstart.

En värd för vilken namnsolvering inte kan utföras (en adress som inte kan identifieras) är inställd i SRV-posten som hämtas med automatisk domänhämtning.
DNS-servern som konfigurerats på maskinen kan inte hittas eller så kan kommunikation inte upprättas. Kontrollera inställningarna och kommunikationsmiljön.
Om nätverksanslutningarnas standby-tid är inställd på maskinen bör du ändra inställningen.
Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk

Långsam inloggning.

Kontrollera om domännamnet angivet på den inställda DNS-servern kan utföra namnsolvering (eller om adressen kan identifieras) och ändra vid behov.
DNS-servern som konfigurerats på maskinen kan inte hittas eller så kan kommunikation inte upprättas. Kontrollera inställningarna och kommunikationsmiljön.
Flera domänkontrollanter hanterar den angivna domänen. Inloggningen kan vara långsam eftersom Användarautentisering utför autentiseringsprocessen för alla domänkontrollanter tills inloggningen lyckas. Kontrollera domänkontrollanten och ändra vid behov.
9ES0-0W7