Ett meddelande eller ett nummer som börjar med "#" (en felkod) visas

Om ett meddelande visas på maskinens skärm eller i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) eller om en siffra som börjar med "#" (felkod) visas på informationsskärmen i en jobblogg eller kommunikationshanteringsrapport, se följande för att åtgärda felet.
9ES0-0W9