Nastavení zvukových signálů

Na stroji lze nastavit hlasitost zvukových signálů, které stroj vydává při odesílání/příjmu faxů. Kromě nastavení zvukových signálů pro faxy můžete také zadat, zda má stroj vydávat potvrzovací a varovné zvukové signály.
Toto nastavení se používá pouze pro Linku 1 (standardní linka). Použijte toto nastavení u linky 1 (standardní linka).

Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů

Můžete upravit hlasitost komunikačních signálů při přenosu faxu a zvuku vydávaného při výsledku odesílání/příjmu faxů. Můžete také nastavit, zda se má vydat tón oznamující výsledek odesílání/příjmu se zámkem paměti faxu.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavit hlasitost>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Nastavte hlasitost nebo zadejte nastavení a stiskněte <OK>.
<Hlasitost alarmu>
Upravte hlasitost tónu, který se ozve, když se dokončí odesílání nebo příjem faxů (kromě tisku přijatých faxů) a hlasitost tónu, který se ozve, když se fax zruší nebo skončí kvůli chybě. Tento zvuk lze ztišit tak, že několikrát stisknete tlačítko  a nastavíte hlasitost úplně doleva.
<Hlasit. monitoru>
Upravte hlasitost následujících tónů. Tento zvuk lze ztišit tak, že několikrát stisknete tlačítko  a nastavíte hlasitost úplně doleva.
Tón, který se ozve při odesílání faxů
Tón, který se ozve, když se dokončí tisk přijatého faxu, a tón, který se ozve, když fax skončí kvůli chybě
<Tón konce PŘ./VYS. z pam.>
S pomocí této volby nastavíte, zda stroj má nebo nemá vydat zvukový signál, když odesílání/příjem se zámkem paměti faxu proběhne bez výskytu chyby. Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
<Tón při chybě PŘ./VYS.>
S pomocí této volby nastavíte, zda stroj má nebo nemá vydat zvukový signál, když odesílání/příjem se zámkem paměti faxu proběhne s chybou. Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)

Nastavení potvrzovacího a varovného zvukového signálu

Stroj vydává zvukové signály v různých situacích, například když stisknete tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka na dotekovém panelu nebo když dojde k poruše. Můžete si zvolit, zda nastavit nebo nenastavit jednotlivé zvukové signály samostatně.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavit hlasitost>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Pokud stroj nezahrnuje funkci faxu, pokračujte krokem 3.
2
Stiskněte tlačítko <Jiné nastavení hlasitosti>.
3
Nastavte jednotlivé potvrzovací/varovné zvukové signály a stiskněte <Zavřít>.
Položky nastavení
Popis
<Tón při vložení>
Stroj vydá zvuk při každém stisknutí tlačítka na ovládacím panelu nebo tlačítka na displeji dotekového panelu.
<Tón při nesprávném vložení>
Stroj vydá zvuk při provedení neplatné operace tlačítkem, např. když zadáte hodnotu, která se nachází mimo povolený rozsah nastavení.
<Tón doplnění zásob>
Stroj vydá zvuk, když je nízká hladina toneru.
<Tón při zapomenutém orig.>
Stroj vydá zvuk, jestliže po provedení operací uživatel zanechá na kopírovací desce originál.
<Tón při chybě>
Stroj vydá zvuk, dojde-li k závadě, jako je například zachycení papíru, nebo k jiné chybě.
<Tón na konci úlohy>
Zvuk vydávaný po dokončení operace, jako je kopírování nebo skenování
<Tón režimu spánku>*1
Tón se ozve, když stroj přechází do režimu spánku, nebo také když se stroj vypne, pokud nastavíte <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení> na <Zap>. (V určitých situacích se může stát, že se stroj rychle nespustí a tón nezazní.)
<Tón při přihlášení>
Stroj vydá zvuk při úspěšném přihlášení.
<Tón výměny neprázd. toneru>*2
Zvuk generovaný při zaplněné kazetě s tonerem je zrušený
*1 U některých modelů se může zobrazit jako <Tón úspory energie/spánku>.
*2 U některých modelů se nemusí zobrazit.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
9ESS-064