Další kompletační funkce

Po instalaci volitelných doplňků můžete na tomto stroji používat další funkce kompletace. Upozorňujeme, že dostupné funkce se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
Volitelná zařízení
Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Otočit o 90 stupňů
Při tomto nastavení stroj podává sady papíru na výstup střídavě v orientaci na výšku a na šířku.
Děrovat
Na výtiscích můžete zhotovovat otvory pro vazbu.
Skládání do Z (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
Můžete složit pravou polovinu papíru a papír tak rozdělit na tři části.
Tato funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na modelu a doplňcích nainstalovaných na tomto přístroji. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Nastavíte-li režim Skládání do Z společně s režimem Sešít a počet listů skládaných do Z překročí 10, výtisky budou na výstupu setříděny, ale ne sešity.
Skládání do C (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
S pomocí této funkce můžete papír rozdělit na tři části a složit tak, že bude mít tvar písmene C.
Tato funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na modelu a doplňcích nainstalovaných na tomto přístroji. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Pokud chcete, aby byla tištěná strana při tisku přehnuta uvnitř a aby byla vytištěna pouze jedna strana papíru, zvolte <Lícem nahoru (Obrátit)> pro <Lícem nahoru/Lícem dolů>.
Skládání na polovinu (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
S pomocí této funkce můžete jednotlivé listy papíru složit na polovinu.
Tato funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na modelu a doplňcích nainstalovaných na tomto přístroji. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Skládání do Z Harmonika (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
S pomocí této funkce můžete papír rozdělit na tři části a složit tak, že bude mít tvar písmene Z.
Tato funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na modelu a doplňcích nainstalovaných na tomto přístroji. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Pokud chcete, aby byla tištěná strana při tisku přehnuta uvnitř a aby byla vytištěna pouze jedna strana papíru, zvolte <Lícem nahoru (Obrátit)> pro <Lícem nahoru/Lícem dolů>.
Skládání ve hřbetu
S pomocí finišeru na brožury můžete výtisky skládat na polovinu. Můžete zadat, kolik listů složit dohromady a od které strany se má na papír začít tisknout.
Dvojité paralelní skládání (pouze Řada 8900 / Řada 6900)
S pomocí této funkce můžete papír složit na polovinu a pak ještě jednou na polovinu.
Tato funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na modelu a doplňcích nainstalovaných na tomto přístroji. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
Pokud chcete, aby byla tištěná strana při tisku přehnuta uvnitř a aby byla vytištěna pouze jedna strana papíru, zvolte <Lícem nahoru (Obrácené pořadí)> pro <Lícem nahoru/Lícem dolů>.
V případě některých typů papíru nelze kompletační funkce používat. Specifikace hardwaru
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Funkce pro dokončení může být použita pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
9ESS-079