Okamžité kopírování pomocí přerušení zpracování jiných úloh

I když na stroji probíhá nějaká operace, můžete okamžitě kopírovat. To je praktické v případě, když potřebujete naléhavě okopírovat několik stránek, ale přitom probíhá tisk zadaný jinou osobou, který se dokončí až za delší dobu.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Přeruš.> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování. Základní operace kopírování
5
Stiskněte  (Start).
Předchozí úloha se pozastaví a začne kopírování v přerušení.
Chcete-li kopírování v přerušení zrušit, stiskněte opětovně <Přeruš.> před stisknutím  (Start).
Když se kopírování v přerušení dokončí, zpracování předchozí úlohy se automaticky spustí znovu.
V průběhu kopírování v přerušení nelze provést další kopírování v přerušení. Po dokončení aktuálního kopírování v přerušení proveďte další kopírování v přerušení.
I když bylo dosaženo limitu počtu rezervovaných kopírovacích úloh, můžete stále provést přerušení kopírování.
TIPY
Na stroji lze přerušit zpracování úloh za účelem zpracování rezervované kopírovací úlohy (Základní operace kopírování).
Chcete-li přerušit zpracování aktuální úlohy a provést zpracování rezervované kopírovací úlohy, stiskněte  (Monitor stavu)  <Kopie/Tisk>  <Stav úlohy>  Vyberte dokument ke kopírování  <Přeruš./Prioritní tisk>  <Přerušit a Tisknout>.
Chcete-li provést zpracování rezervované kopírovací úlohy ihned po dokončení aktuální úlohy, stiskněte  (Monitor stavu)  <Kopie/Tisk>  <Stav úlohy>  Vyberte dokument ke kopírování s nejvyšší prioritou  <Přeruš./Prioritní tisk>  <Prioritní tisk>.
9ESS-075