E-mailové oznámení o dokončení kopírování

Stroj můžete nastavit tak, že budete dostávat e-mail s oznámením, že kopírování originálů bylo dokončeno. Při zpracování rozsáhlé kopírovací úlohy nebo rezervovaných kopií (Základní operace kopírování) tak nemusíte čekat u stroje, až se kopírování dokončí.
Místo určení pro vyrozumívací e-mail je třeba zadat z adresáře. Uložte požadované místo určení předem. Uložení míst určení do adresáře
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování. Základní operace kopírování
4
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
5
Stiskněte tlačítko <Hlášení o dokončení úlohy>.
6
Vyberte e-mailovou adresu z adresáře a stiskněte <OK>.
Informace, jak prohlížet a používat adresář, viz v Adresář.
7
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Dokumenty se naskenují a spustí se kopírování. Po dokončení kopírování se e-mail s oznámením odešle na zadanou adresu.
9ESS-082