Kopírování originálů volné velikosti

Na stroji můžete skenovat originály volných velikostí, kdy je stroj automaticky naskenuje a přizpůsobí jejich velikost podle velikosti papíru vybraného pro kopírování. S pomocí této funkce lze také kopírovat oboustranné originály. Uložte originály volných velikostí do podavače.
1
Uložte originály do podavače. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Volná velikost originálu> a stiskněte <Zavřít>.
5
Vyberte papír ke kopírování. Základní operace kopírování
6
Pro kopírování oboustranných originálů zadejte nastavení pro oboustranné kopírování. Základní operace kopírování
7
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Nastavení pro zvětšení nebo zmenšení nelze provést správně, jelikož délky originálů volných velikostí nelze zadat.
9ESS-07K