Ve vnitřním finišeru došlo k zachycení svorek

1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní přihrádce finišeru.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Když používáte režim Sešít, neodebírejte aktuální sadu výtisků z výstupní přihrádky před jejím sešitím. Po odstranění uvíznutého papíru se k aktuální sadě přiřadí následující výtisky.
2
Otevřete přední kryt finišeru.
3
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku se svorkami a tahem dolů uvolněte zámek, zásobník opatrně zvedněte a současně jej vytahujte ven.
4
Ze zásobníku se svorkami odstraňte zachycené svorky.
Tlakem nahoru zdvihněte kolečko na zásobníku svorek.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
5
Uchopte zelenou úchytku na zásobníku svorek a zatlačte zásobník co nejdále dovnitř.
6
Zavřete přední kryt finišeru.
Kvůli změně polohy svorek se může automaticky provést sešití na sucho.
9ESS-02F