Odstraňování zachycených svorek

Pokud dojde k zachycení svorek, na obrazovce se zobrazí zpráva, umístění, kde je svorka zachycena, a postup odstranění. Zkontrolujte na obrazovce, kde se svorka zachytila, a odstraňte ji podle následujícího postupu. Upozornění týkající se odstraňování záseků sponek viz Důležité bezpečnostní pokyny (je součástí dodávky) a Volitelná zařízení.
Během odstraňování zachycených svorek mohou na volitelné zařízení vystupovat kopie a výtisky. Buďte opatrní při manipulaci s nainstalovaným volitelným zařízením.
Co zkontrolovat před zahájením
Před zahájením odstraňování zachycených svorek se ujistěte, že jsou zavřené kryty a zásuvky na papír na stroji i volitelném zařízení.
9ESS-02A