Použití vzdálených faxů

I když vaše multifunkční tiskárna nedisponuje funkcí faxování, můžete ji použít k odesílání a příjmu faxů prostřednictvím jiné multifunkční tiskárny vybavené faxovou funkcí, jsou-li obě tyto tiskárny zapojené do stejné sítě. V takovém případě lze tiskárnu vybavenou funkcí faxování a tiskárnu bez této funkce připodobnit k serverovému stroji a klientskému stroji (v uvedeném pořadí). Sdílení funkce faxování a komunikačních linek snižuje vstupní náklady a nabízí tak efektivní a úsporné využití faxových funkcí.
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE
Modely s funkcí faxu
Lze použít pouze jako serverový přístroj, nikoli jako klientský přístroj.
Nepodporuje Souprava vzdáleného faxu.
Modely s volitelnou funkcí faxu
Chcete-li používat funkci vzdáleného faxu, je nutné předem nainstalovat tyto doplňky: Systémové volitelné doplňky
Na stroji, který se bude používat jako serverový stroj: Faxová karta Super G3
Na stroji, který se bude používat jako klientský stroj: Souprava vzdáleného faxu
Před použitím vzdáleného faxu
Předem zadejte příslušná nastavení na serverovém stroji a každý klientském stroji.
Nastavení pro serverové stroje: <Nastavení vzdáleného faxu>
Nastavení pro klientské stroje: <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
Odeslání faxu
Z klientského stroje můžete odeslat fax stejným způsobem jako běžný fax. Základní operace pro zasílání faxů
Příjem faxu
Faxy přijaté na serverový stroj jsou překonvertovány na I-faxy a přesměrovány na klientský stroj. Pro serverový stroj musíte zadat nastavení, aby mohl přesměrovávat I-faxy na klientský stroj, a pro klientský stroj musíte zadat nastavení, aby mohl I-faxy přijímat.
Nastavení pro serverové stroje: <Nastavení přesměrování>
Nastavení pro klientské stroje: Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Když se zobrazí obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla, zadejte ID a heslo uložené v paměti serverového stroje.
Informace o odesilateli faxu odeslaného z klientského počítače se vytisknou podle nastavení na serverovém zařízení. <ID VYS. terminálu>
9ESS-09J