Nastavení polohy sedlového sešití

Pokud spustíte tisk v režimu sedlového sešití volitelného finišeru na brožury a zjistíte, že sklady papíru nejsou přesně ve středu brožury, můžete změnit nastavení a chybu tak opravit. Nastavte polohu skladu papíru a polohu sedlového sešití současně.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit akci> <Změnit polohu skládání/sešití>.
2
Vyberte velikost papíru, pro niž chcete provést nastavení.
3
Proveďte úpravu polohy sedlového sešití.
4
Stiskněte tlačítko <OK> <Zavřít>.
9ESS-0W0