Uložení míst určení prostřednictvím Remote UI (Vzdálené UR)

S pomocí Remote UI (Vzdálené UR) můžete ukládat místa určení do adresáře. Můžete také kontrolovat uložené podrobné informace a provádět úpravy adresáře.
Instrukce o sdílení seznamu adres najdete v části Sdílení Seznamu adres s určenými uživateli.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Address Book] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Uložte místo určení.
Bližší informace o seznamech adres viz v Uložení míst určení do adresáře.
1
Klikněte na seznam adres, do něhož chcete uložit místo určení ([Personal Address List], seznamy adres skupin uživatelů, [Address List 01] na [Address List 10], nebo [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] může výhradně používat přihlášený uživatel a je k dispozici, pouze když je aktivována správa osobního ověření.
[Address List for Administrators] je k dispozici pouze správcům, kteří se do systému přihlásí s přístupovými právy správce (Administrator) nebo s právy správce zařízení (DeviceAdmin).
Jestliže se zobrazí stránka pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a klikněte na [OK].
Chcete-li sdílet místo určení s uloženou skupinou uživatelů, vyberte uložený seznam adres uživatelských skupin.
Spravovat seznamy adres uživatelských skupin povolením lze také tak, že povolíte pouze uživatelům s právy administrátora (správce), aby mohli ukládat/upravovat místa určení přes Remote UI (Vzdálené UR). <Použít skupinový adresář uživatelů>
2
Klikněte na [Register New Destination...].
3
Vyberte typ místa určení a klikněte na [Set].
4
Uložte potřebné informace a klikněte na [OK].
Zobrazené položky se liší v závislosti na typu místa určení. Bližší informace o informacích, které můžete uložit, viz v Uložení míst určení do adresáře.
Uložení skupinového místa určení
Uložení názvu pro seznam adres
Klikněte na [Register Address List Name...] nebo [Register/Change Address List Name...], zadejte název a klikněte na [OK].
Můžete také nastavit režim pro změnu názvu adresáře uživatelské skupiny v případě změny názvu uživatelské skupiny. Přihlaste se do Remote UI (Vzdálené UR) jako uživatel s přístupovými právy administrátora (správce), stiskněte [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] a zvolte pole [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] Osobní režim je k dispozici pouze v případě používání správy osobního ověření.
Kontrola/úprava detailů místa určení
Po kliknutí na ikonu [Type] nebo název místa určení můžete zkontrolovat údaje místa určení. Chcete-li místo určení upravit, klikněte na [Edit], změňte uložené údaje a klikněte na [OK].
Ukládání do seznamu adres skupiny uživatelů
Ukládání do tlačítka volby na jeden dotek
9ESS-0J4