<Nastavit místo určení>

Zadejte nastavení pro ukládání míst určení a adresáře.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Seznamy adres>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Na stroji lze vytisknout seznam míst určení uložených v adresáři nebo tlačítkách volby na jeden dotek. Tisk seznamu nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Seznamy adres>
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>, <Rychlá volba>, <Adresář pro admin.>, <Tisknout seznam>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
I když <Správa přístupových čísel adresáře> nastavíte na <Zap>, vytisknou se všechna místa určení včetně míst určení uložených s přístupovým číslem.

<Uložit místa určení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Do adresáře stroje můžete uložit místa určení. Uložení míst určení do adresáře
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit místa určení>
<Uložit nové místo určení>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>, <Hledat podle jména>
Ano
Ano
Ano*1
Ano*2
C
Address Book
*1 <Server pro hledání:>: Ne
*2 <Osobní adresář>, <User Group Address List>: Ne

<Přejmenovat seznam adres>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete jednotlivé seznamy adres přejmenovat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přejmenovat seznam adres>
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>, <Přejmenovat>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Address Book

<Uložit rychlou volbu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Do tlačítek rychlé volby můžete uložit místa určení. Uložení místa určení do tlačítka volby na jeden dotek
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit rychlou volbu>
<001> až <200>, <Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Address Book

<Změnit výchozí zobrazení adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete zadat typ adresáře, který se má zobrazovat na displeji po stisknutí <Adresář> na obrazovce základních funkcí Fax nebo na obrazovce základních funkcí Skenovat a Odeslat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit výchozí zobrazení adresáře>
<Místní>, <Server LDAP>, <Vzdálený>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Pro adresář lze nastavit PIN. Omezení použití adresáře
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<PIN adresáře>
<Nastavit>:
<PIN>: Zadejte PIN (maximálně 7 číslic)
<Potvrdit>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Správa přístupových čísel adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda uživatelům povolit, aby při ukládání adresáře mohli nastavit přístupové číslo pro místo určení. Omezení použití adresáře
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Správa přístupových čísel adresáře>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zahrnout heslo při exportu adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Nastavíte-li tuto volbu na <Zap>, můžete vybrat, zda se má při exportu adresáře s pomocí Remote UI (Vzdálené UR) provést také export hesel uložených pro místa určení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zahrnout heslo při exportu adresáře>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavit lze export následujících hesel:
Heslo pro vysílání s podadresou nastavené ve faxových místech určení,
Heslo pro ověření nastavené pro místa určení na souborových serverech (včetně externě otevřené rozšířené schránky Rozšířená schránka).

<Uložit server LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete zadat nastavení serveru LDAP, jako je název serveru a adresa serveru, která používáte při hledání míst určení nebo při jejich ukládání. Uložení serveru LDAP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit server LDAP>
<Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>, <Tisknout seznam>
Ano
Ano
Ano
Ne
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Smazat>, <Tisknout seznam>: Ne

<Autom. hledání při použití serveru LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Pokud je toto nastavení v pozici <Zap>, můžete ihned zahájit vyhledávání po přístupu k serveru LDAP z ovládacího panelu stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Autom. hledání při použití serveru LDAP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Automatické vyhledávání se provádí pouze pro první registrovaný server LDAP, který se zobrazí ve vrchní části rozbalovacího seznamu serveru LDAP.

<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na server LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Můžete zvolit, zda se při připojení k serveru LDAP mají ověřovat certifikáty TLS.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na server LDAP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp

<Změnit výchozí podmínky hledání LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete často používané podmínky hledání uložit jako výchozí nastavení pro hledání na serveru LDAP.
Ukládání výchozích podmínek hledání pro jednotlivé servery LDAP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit výchozí podmínky hledání LDAP>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Personal Setting Information

<Uložit/Editovat atribut hledání LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Při hledání serveru LDAP můžete přidat další kritéria, podle nichž se má vyhledávat.
Atributy pro vyhledávání LDAP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit/Editovat atribut hledání LDAP>
<Název>, <E-mail>, <Fax>, <Organizace>, <Organiz. jednotka>,
<Neuloženo 1>, <Neuloženo 2>:
<Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Nast. pro Hledat podle jména při použití serveru LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete zadat atribut pro hledání místa určení na serveru LDAP podle jména pomocí „Hledat podle jména“.
Konfigurace pro „Hledat podle jména“ pro vyhledávání LDAP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nast. pro Hledat podle jména při použití serveru LDAP>
<Typ jména pro atribut hledání>:
CN, commonname, fullName, Zobrazit jméno, sn, givenName, Vlastní
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtr>:
Obsahuje, Neobsahuje, Rovná se, Liší se od, Začíná, Končí

<Získat vzdálený adresář>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Zadejte nastavení pro získání vzdáleného adresáře.

<Otevřít vzdálený adresář>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Zadejte nastavení pro veřejné zpřístupnění vzdáleného adresáře.

<Použít osobní adresář>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda používat osobní adresář uživatele, který se do systému stroje přihlásí s pomocí správy osobního ověření.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít osobní adresář>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít skupinový adresář uživatelů>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>
Můžete omezit používání <User Group Address List>. Nicméně, pokud administrátor přistupuje ke stroji z Remote UI (Vzdálené UR), může provést uložení/nastavení/úpravu <User Group Address List> bez ohledu na toto nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít skupinový adresář uživatelů>
<Zap>, <Zap (Jen Procházet)>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Můžete také nastavit režim pro změnu názvu adresáře uživatelské skupiny v případě změny názvu uživatelské skupiny. Přihlaste se do Remote UI (Vzdálené UR) jako uživatel s přístupovými právy administrátora (správce); siskněte [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] vyberte pole [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
9ESS-0SX