Smazání informací o nastavení uživatelů

Nepotřebné informace o nastavení uživatelů můžete smazat. Informace o nastavení uživatelů mají podobu tabulky, která obsahuje data o tom, kde a jaká nastavení byla zadána pro uživatele. Informace o nastavení jsou zadávány automaticky a některé informace o nastavení musí být smazány ručně, protože zůstávají uložené i po smazání uživatele. Abyste informace o nastavení uživatelů mohli smazat, přihlaste se do Remote UI (Vzdálené UR) s přístupovými právy administrátora. Upozornění. Může se však stát, že nebude možné smazat informace o nastavení uživatele, který používá aplikaci MEAP.
Můžete také provést nastavení, aby došlo automaticky ke smazání informací o nastavení uživatelů v případě, že bude dosaženo maximálního množství informací, které lze zadat. <Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>
Více informací o maximálním množství informací o nastavení uživatelů, které je možno zadat, najdete v části Specifikace systému.
Informace uživatelských nastavení, které služba správy informací uživatelských nastavení (User Setting Information Management Service) může spojit s Autentizací uživatele, a to následujícím způsobem:
Informace o řetězu klíčů (Správa uživatelů)
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [User Setting Information Management Service] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Smažte informace o nastavení uživatelů.
Smazání informací o nastavení pro všechny uživatele
Klikněte na [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Smazání informací o nastavení pro jednotlivé uživatele
1
Klikněte na [Select User and Delete Setting Information].
2
Zaškrtněte políčko pro uživatele s informacemi o nastavení, které chcete smazat, a klikněte na [Delete]  [Yes].
Smazání sdílených informací o nastavení všech uživatelů
Klikněte na [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Smazání informací o nastavení pro všechny skupiny uživatelů
Klikněte na [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Smazání informací o nastavení pro jednotlivé skupiny uživatelů
1
Klikněte na [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Zaškrtněte políčko pro skupinu uživatelů s informacemi o nastavení, které chcete smazat, a klikněte na [Delete]  [Yes].
Po restartování stroje jsou k dispozici změněné informace uživatelských nastavení. Smazání starých informací uživatelských nastavení může trvat delší dobu. Chvíli vyčkejte a restartujte stroj.
9ESS-0H0