<Údržba>

Zadejte nastavení pro funkci automatického čištění stroje.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Čistit vnitřek hlavní jednotky> (pouze Řada 4900)

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Pokud se na vytištěném papíru objeví čáry nebo část obrazu chybí, proveďte <Čistit vnitřek hlavní jednotky>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čistit vnitřek hlavní jednotky>
Zahájit čištění
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Čistit podavač>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Jestliže se na originálech skenovaných z podavače nebo na vytištěném papíru objeví pruhy, proveďte <Čistit podavač>. Čištění podavače
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čistit podavač>
Zahájit čištění
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Čistit drát> (pouze Řada 8900 / Řada 6900)

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Objevují-li se na výtiscích pruhy, podle potřeby proveďte čištění drátu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čistit drát>
Zahájit čištění
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Dráty nelze čistit během tisku.

<Čistit buben> (pouze Řada 8900 / Řada 6900)

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Použijete-li stroj bezprostředně po jeho instalaci nebo po delší době, kdy jste ho nepoužívali, tištěné obrazy mohou být světlé nebo zkreslené. Jsou-li tištěné obrazy světlé nebo zkreslené, proveďte podle potřeby automatické čištění bubnu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čistit buben>
Zahájit čištění
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Čištění bubnu nelze provádět během tisku.

<Způsob čištění oblasti skenování originálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
S pomocí této volby spustíte video znázorňující, jak čistit kopírovací desku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Způsob čištění oblasti skenování originálu>
Zobrazí způsob čištění
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Pro Řada 4900
Tato položka se zobrazí pouze v případě instalace podavače pro oboustranný jednoprůchodový tisk.

<Kontrola způsobu údržby>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Informace o výměně spotřebního materiálu a odstranění zachyceného papíru jsou v ukázkovém videu.

<Inicializovat po výměně dílů>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>
Po výměně součástí je nutné tiskárnu inicializovat. Tiskárnu inicializujte po každé výměně součásti.
9ESS-0LU