<Nastavení MEAP>

Zadejte nastavení MEAP.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Tisknout informace systému>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
Na stroji můžete v podobě výkazu vytisknout informace o aplikacích MEAP a informace o určitých systémových aplikacích. Tisk seznamu nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Tisknout informace systému>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Použít TLS>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
S pomocí této volby vyberete, zda používat komunikaci TLS, když je aplikace MEAP používána prostřednictvím přístupu do stroje přes webový prohlížeč.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít TLS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Před nastavením tohoto nastavení na <Zap> musíte provést konfiguraci klíče a certifikátu. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS
Změny provedené pro toto nastavení se použijí také pro <Use TLS> v <Vzdálené UR>.

<Potvrdit certifikát TLS použitím aplikace MEAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
S pomocí této volby vyberte, zda provádět ověření certifikátů serveru TLS a jejich běžných názvů (common names – CN), když se komunikace TLS používá pro aplikaci MEAP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS použitím aplikace MEAP>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Přidat položky k Ověřit>: <CN>: Zap, Vyp
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít DNS Caching>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
Vyberte, zda chcete uložit informace DNS z úspěšných hledání pomocí aplikace MEAP do paměti. Můžete také nastavit datum vypršení platnosti, pokud se rozhodnete uložit údaje dočasně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít DNS Caching>
<V (Neomezené použití)>, <V (Zadat období)>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <V (Zadat období)>:
<Doba platnosti>: 1 až 60 až 120 s
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít nastavení Proxy tohoto zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
Vyberte, zda se mají u aplikací MEAP používat nastavení proxy daného stroje. Nastavení proxy serveru
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít nastavení Proxy tohoto zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Přidat X-FRAME-OPTIONS do HTTP Header>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Nastavení MEAP>
Když server HTTP vrátí odezvu, přidá k hlavičce X-FRAME-OPTIONS, aby předešel překrývání obsahů vytvořených jinými servery.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přidat X-FRAME-OPTIONS do HTTP Header>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9ESS-0U9