Nastavení

Před použitím jednotlivých funkcí stroje je vyžadováno nastavení uživatelského prostředí. Před vlastním nastavením si nejprve pročtěte a ověřte postupy pro provedení „nastavení“. Příprava vyžadovaná před použitím stroje

Administrátoři a obecní uživatelé

Pro řízení provozu stroje je doporučeno vybudovat systém, v němž je někomu přidělena role administrátora (správce), a obecní uživatelé pak používají stroj podle nastavení provedených administrátorem. Administrátoři stanovují pravidla pro používání stroje a provádějí důležitá nastavení, jako jsou nastavení sítě a zabezpečení. V případě potřeby administrátoři nastavují přístup pro jednotlivé uživatele.
TIPY
Provedení počátečního nastavení stroje (Průvodce nastavením)
Nastavení, která jsou třeba, abyste mohli stroj začít používat, jako např. nastavení data a času a sítí, snadno provedete podle pokynů na displeji. Nastavení pomocí průvodce nastavením
9ESS-03L