Nastavení pomocí průvodce nastavením

Při prvním zapnutí stroje (Zapnutí stroje) se automaticky zahájí počáteční nastavení stroje. Základní nastavení potřebná pro používání stroje si můžete upravit. Proveďte základní nastavení podle jednotlivých obrazovek nebo kliknutím na odkaz zobrazte příslušnou stránku, kde najdete podrobné informace.
Krok 1
Zadejte jazyk a rozvržení klávesnice.
Vyberte jazyk, který se bude zobrazovat na obrazovkách. V závislosti na jazyku můžete měnit uspořádání klávesnice, která se zobrazuje pro zadávání znaků.
Krok 2
Proveďte míchání toneru.
Pokud se objeví obrazovka <Míchání toneru>, zatřeste tonerem a proveďte úvodní nastavení.
Pokud se objeví obrazovka <Nastavení papíru>, přejděte ke kroku 3.
Krok 3
Zkontrolujte nastavení papíru.
Zkontrolujte, zda je papír uložený ve zdroji papíru správně zadán.
Pokud nejste přihlášeni jako správce, přejděte ke kroku 12.
Krok 4
Přihlaste se jako administrátor.
Proveďte ověřené přihlášení, chcete-li konfigurovat nastavení vyžadující přístupová práva administrátora (správce).
Nastavení vyžadující přístupová práva administrátora (správce) můžete přeskočit a přejít k dalšímu kroku stisknutím <Přeskočit>. V tomto případě přejděte ke kroku 12.
Krok 5
Zadejte nastavení pro ověřování uživatelů.
Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení stroje, používejte na stroji systém, který provádí ověřování uživatelů.
Tento stroj je nastavený tak, aby používal ověřování uživatelů jako přihlašovací službu. Další informace viz Konfigurace nastavení správy osobního ověření.
Krok 6
Zadejte nastavení pro volitelné výstupní přihrádky.
Pokud se objeví obrazovka <Použít volitelnou výstupní přihrádku>, zadejte, zda budete používat doplňkové výstupní přihrádky.
Pokud se objeví obrazovka <Nastavení data/času>, přejděte ke kroku 7.
Krok 7
Nastavte datum a čas.
Zadejte nastavení data a času na stroji.
Krok 8
Nastavte IP adresu.
Zadejte nastavení pro síťové připojení.
Krok 9
Zadejte nastavení DNS.
Zadejte adresu serveru DNS, hostitelské jméno DNS a název domény DNS.
Krok 10
Zadejte nastavení serveru proxy.
Zadejte potřebná nastavení pro používání proxy.
Krok 11
Zadejte nastavení faxu.
Zadejte potřebná nastavení pro používání faxu.
Pokud stroj nezahrnuje funkci faxu, pokračujte krokem 12.
Krok 12
Proveďte automatické nastavení gradace.
Nastavte gradaci pro jasný, kvalitní tisk.
Tento proces je u různých strojů různý. Informace o automatickém nastavení gradace viz v Nastavení gradace.
Krok 13
Vytiskněte hlášení.
Můžete si vytisknout seznam uživatelů sítě, seznam dat uživatelů faxu a seznam s nastavenými hodnotami.
Krok 14
Dokončete nastavení s pomocí průvodce nastavením.
Po ukončení průvodce nastavením stroj restartujte, aby se zadaná nastavení projevila.
Jestliže nebudete používat průvodce nastavením, stiskněte <Ukončit Setup Guide> v kroku 1.
Po ukončení průvodce nastavením můžete jednotlivá nastavení změnit později po stisknutí  (Nastavení/Uložení) (kromě <Míchání toneru>).

Spuštění průvodce nastavením později

průvodce nastavením nelze spustit v následujících případech.
Je-li nastaveno ověřování uživatelů nebo ověřování ID oddělení.
Je-li nastaveno ověřování ID oddělení.
Používá-li se ověření s pomocí karty.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení správy> <Licence/Jiné> <Spustit Setup Guide> <Start>
Jestliže spustíte průvodce nastavením později a přihlásíte se do systému s přístupovými právy administrátora (správce), krok 4 se nezobrazí na displeji. Přejděte ke kroku 5.
9ESS-03U