Je zobrazena zpráva vyzývající ke kontaktování místního autorizovaného zástupce Canon

Pokud stroj nemůže řádně pracovat kvůli nějakému problému, na displeji dotekového panelu se zobrazí zpráva. Projděte si reference týkající se zobrazené zprávy.

Pokud je zobrazena zpráva vyzývající ke kontaktování prodejce nebo servisního zástupce

1
Restartujte stroj.
Stisknutím tlačítka napájení stroj vypněte (Vypnutí stroje), po zhasnutí indikátoru hlavního napájení počkejte minimálně 10 sekund a potom napájení znovu zapněte (Zapnutí stroje).
Upozorňujeme, že při vypnutí napájení se vymažou data čekající na zpracování.
2
Pokud zpráva nezmizí, připravte si následující informace.
Název produktu
Prodejce nebo servisní zástupce, u kterého jste stroj zakoupili
Problém (konkrétní prováděná akce a výsledek s příznakem atd.)
Kód zobrazený na displeji dotykového panelu
Může být zobrazeno více kódů.
3
Vypněte napájení stroje, vytáhněte zástrčku napájení a obraťte se na místního prodejce nebo servisního zástupce.
Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
Napájecí šňůru vždy vytahujte za zástrčku. Pokud byste tahali pouze za šňůru, mohlo by dojít k obnažení jejích vodičů nebo jinému poškození. Poškozená šňůra pak může probíjet a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.

Když se zobrazí tlačítko <Režim omez. funkcí>

Stroj můžete dál používat ještě před vyřešením problému, když omezíte jeho funkce.
1
Stiskněte tlačítko <Režim omez. funkcí>.
2
Stisknutím <Ano> restartujte stroj.
Stroj se znovu spustí v režimu omezených funkcí.
Po vyřešení problému zmizí z levého spodního rohu obrazovky zpráva s výzvou, abyste se obrátili na místního autorizovaného zástupce Canon.
Které funkce jsou dostupné, když je omezena funkce tisku:
Fax, Skenovat, Skener, Přístup na Web, Výukové/Časté dotazy, MEAP Application, Rychlá nabídka, Monitor stavu, Vzdálené UR
Které funkce jsou dostupné, když je omezena funkce skenování:
Přístup k ulož. soub., Schránka Fax/I-Fax, Tisk, Podržet*, Webový přístup, Výukové/Časté dotazy, MEAP Application, Rychlá nabídka, Monitor stavu, Vzdálené UR
* Pouze stroje, které podporují funkci Podržet.
V závislosti na chybě se proces ukládání systémových informací realizuje tehdy, když dojde k chybě. Stroj před dokončením procesu nevypínejte.

Když je zobrazena zpráva <Tato funkce není v současné době k dispozici. Můžete použít jinou funkci z [Hlavní obrazovka].>

Tato zpráva se zobrazí, pokud vyberete omezenou funkci v režimu omezení funkcí, nebo pokud dojde k omezení funkce tisku nebo skenování. Vyberte z obrazovky <Hlavní obrazovka> jinou funkci. Dostupné funkce viz (Když se zobrazí tlačítko <Režim omez. funkcí>).
9ESS-0WK