Opkopiering af et billede til plakat (kun 4900-serie)

Du kan opkopiere et billede og kopiere det til flere papirark, så du kan lave en stor plakat ved at samle arkene. Der findes to metoder til kopiering til flere ark papir: udelukkende ved angivelse af kopiforholdet og angivelse af det antal ark, der skal bruges.
Der kan højst kopieres ét sæt ad gangen.
Anbring originalerne på glaspladen. Plakat-status kan ikke vælges, hvis originalen er anbragt i fremføreren.
Du kan ikke oprette en plakat ved hjælp af følgende papir:
Papir i brugerdefineret format
Kuverter
Transparenter
Faneark
For informationer om papir, der understøttes for din maskine, kan du se Tilgængeligt papir.
Kopiforhold og papirindstillinger
Følgende tabel angivet et estimat over den originalformatet og kopiforholdet for plakater i forskellige formater samt den optimale papirstørrelse og antal ark, der skal bruges. Se i denne tabel, når du angiver kopiforholdet, og når du angiver papirformatet og antal ark.
Plakatformat
Originalformat
og kopiforhold
Optimalt papirformat
og antal ark
A3
A4
A0 liggende
282 %
A3/9 ark
A1 stående
282 %
A3/6 ark
A2 stående
200 %
A3/3 ark
Du kan oprette en plakat ved hjælp af et originalformat og kopiforhold, der ikke er angivet i denne tabel, men det maksimale originalformat er A3, og det maksimale kopiforhold er 400 %.
Da plakatten outputtes, når den er blevet opdelt i det optimale antal ark, kan der outputtes færre ark end det antal, du angiver.
Når de kopierede ark er samlet, vil plakatformatet være en smule mindre end værdien i tabellen.
TIP
Samling af de kopierede ark
De kopierede ark har områder, hvor billederne overlapper ( og ), sådan som det er angivet i diagrammet herunder. Når arkene samles, skal du skære disse ark til en relevant bredde og lime dem sammen.
Bredden på de områder, hvor billederne overlapper, varierer afhængigt af kopiforhold og papirformat.

Sådan angives kopiforholdet

Angiv forholdet for opkopiering af billedet til plakat. Det optimale papirformat og antal ark vælges automatisk efter originalformatet og kopiforholdet.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Kopiforhold>.
4
Tryk på <Plakat>.
5
Tryk på <Kopiforhold> <Næste>.
6
Angiv kopiforholdet, og tryk på <OK>.
Angiv kopiforholdet ved hjælp af knapperne på skærmen eller taltasterne.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.

Angivelse af det papirformat, der skal bruges, og antal ark

Hvis du vil oprette en plakat ved at vælge papiret, fordi du vil bruge papir i universalbakken, eller hvis der kun er et bestemt format ilagt maskinen, er det nødvendigt at angive papirformatet og antal ark.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Kopiforhold>.
4
Tryk på <Plakat>.
5
Tryk på <Antal outputark> <Næste>.
6
Tryk på <Skift>, vælg papirformatet, og tryk på <OK>.
Hvis du vælger universalbakken, skal du angive papirformat og -type, der skal ilægges.
7
Vælg antal ark, og tryk på <OK>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
9EUJ-085