Rengøring af maskinens ydre

Aftør med jævne mellemrum maskinens overflade for at holde den ren.
1
Slut for strømmen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Slukke maskinen
Kontrollér maskinens betjeningsstatus, før du slukker for strømmen. Du kan slukke for strømmen, selvom maskinen udfører en betjening, men dette kan afbryde betjeningen eller beskadige data.
2
Aftør maskinens overflade.
Fugt en blød klud med vand eller fortyndet rengøringsmiddel, vrid kluden godt op, og aftør maskinen.
Vent, indtil fugten er tørret helt væk, inden du fortsætter med det næste trin.
3
Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tænde maskinen
9EUJ-01C