Vedligeholdelse af hovedenhed

I dette afsnit beskrives vedligeholdelse og administration af maskinen samt regelmæssig rengøring og udskiftning af forbrugsstoffer. Det beskriver også den vedligeholdelsesservice, som Canon leverer. For information for forholdsregler, der skal tages under vedligeholdelse, se "Vigtige sikkerhedsanvisninger", der fulgte med maskinen, og Håndtering af tilbehøret.

Grundlæggende rengøring

Udskiftning af forbrugsstoffer

9EUJ-019