Tømning af kanthulningsaffald

Når der er fyldt op med hulleaffald i finisheren, vises der et ikon nederst til højre på skærmen. Tryk på ikonet, og følg instruktionerne på skærmen for at tømme hulleaffaldet.
Kopier og print kan sendes til valgfrit udstyr, mens du tømmer hulleaffaldet. Vær omhyggelig, når du betjener det tilbehør, der er installeret på maskinen.
9EUJ-01W