Papirstop i den indvendige finisher

1
Åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i udgangsområdet eller i vendeenheden.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Åbn finisherens venstre dæksel.
4
Hold i håndtaget (), og skub den indvendige finisher til venstre.
5
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i den indvendige finisher.
Løft styret ved indgangen.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Sæt styret tilbage i dets oprindelige position.
Når hulleenheden er monteret:
Åbn hulleenhedens frontdæksel.
Drej den grønne knap for at fremføre det fastklemte papir til outlettet i hulleenheden.
Hvis papiret kommer ud af outlettet i hulleenheden, skal du forsigtigt trække papiret ud i pilens retning.
Luk hulleenhedens frontdæksel.
6
Sæt den indvendige finisher tilbage til den oprindelige position.
7
Luk finisherens venstre dæksel.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
9EUJ-029