Papirstop i en finisher

I dette afsnit beskrives metoden for udbedring af papirstop i en finisher. Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren i henvisningen, der er angivet herunder, for at fjerne papiret.
Bekræft inden udførelse
Fjern evt. papir i bakke.
Før du begynder at afhjælpe papirstop, skal du kontrollere, at maskinens dæksler og papirskuffer og ekstraudstyret er lukket.
9EUJ-026