Justering af print- og finishingkvalitet

Justér indstillingerne herunder, hvis printningsresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller hvis du vil justere foldningsplaceringen.

Justering af farveforløb

Hvis gengivelsen af farvenuancer er blevet så dårlig, at de printede farvenuancer er markant anderledes end printdataene, skal du foretage justeringer for at forbedre gengivelsen af farvenuancerne.

Tæthedskorrektion

Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument.

Skyggekorrektion (kun 4900-serie)

Hvis billedområderne under printning har en ujævn tæthed, justerer den korrektion printningen, så tætheden er jævn.

Justering af billedstørrelsen

Hvis størrelsen på det kopierede billede er en smule anderledes end originalen, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på originalen.

Indstilling for ditheringsmønster (kun 4900-serie)

Et ditheringmønster, der er egnet til et billede, indstilles for at give mulighed for at nuancerne og kurverne i det printede billede kan gengives så jævnt som muligt på printet.

Justering af ryghæftningsplacering

Hvis ryghæftningsplaceringen ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere ryghæftningsplaceringen.

Justering af ryghæftningens foldningsplacering

Du kan justere ryghæftningens foldningsplacering ved hæfteprintning.

Justering af papirfoldningsplacering

Du kan justere papirfoldens placering, når du konfigurerer foldefunktionen.

Just. af trimmebredde (kun 8900-serie)

Du kan justere trimning i lille skala under hæfteprintning.

Justering af papirjustering (kun 8900-serie)

Du kan tilpasse papirjusteringen, når papir afleveres i finisherbakken.
9EUJ-0UR