Justering af papirfoldens placering

Når du folder papiret ved hjælp af en indstilling med en foldefunktion, og foldefunktionen ikke er, hvad du havde tænkt dig, kan du foretage finjustering af foldepositionen.

Kun 8900-serie/6900-serie

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér bevægelse> <Justér placering af fold>.
2
Vælg den foldningstype, du vil justere.
Når du vælger <Justér placering af Rygfoldning>, skal du også vælge papirformatet.
3
Justér foldningsplaceringen.
4
Tryk på <OK>.
Når <Justér placering af Rygfoldning> er valgt, skal du trykke på <OK>  <Luk>.

Kun 4900-serie

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér bevægelse> <Justér placering af fold>.
2
Vælg det papirformat, du vil justere.
3
Justér foldningsplaceringen.
4
Tryk på <OK>.
9EUJ-0W2