Udførelse af brugergodkendelse ved distribution af enhedsinformationer

Du kan forhindre, at en klientmaskine modtager uautoriserede enhedsinformationer ved at udføre brugergodkendelse, når der modtages enhedsinformationer. Med disse indstillinger er det nødvendigt at bruge funktionen personlig godkendelsesadministration (Konfiguration af indstillingerne for personlig godkendelsesadministration) både på hostmaskinen og på klientmaskinerne, der sender og modtager enhedsinformationerne. Administratorrettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.

Konfiguration af godkendelsesinformationerne på hostmaskinen

På hostmaskinen, der distribuerer enhedsinformationerne, kan du indstille brugernavnet og passwordet, der anvendes til godkendelse. Du kan også angive domænet baseret på godkendelsesenheden.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>  <Indstil MEAP-godkendelse>.
3
Konfigurér de nødvendige informationer, og tryk på <OK>.
<Brugernavn>/<Password>
Indtast brugernavnet og passwordet for en administrator med administratorrettigheder. Sørg for, at denne administrator er registreret som en bruger på klientmaskinen og på den godkendelsesserver, der anvendes af klientmaskinen.
<Login-modtager>
Hvis administratoren, der er angivet i , er registreret på godkendelsesserveren, skal du indtaste godkendelsesserverens NetBIOS-domænenavn.

Start godkendelsesfunktionen på klientmaskinen

Du kan konfigurere klientmaskinen, så personlig godkendelse udføres ved modtagelse af enhedsinformationerne. Sørg for, at administratoren med godkendelsesinformationerne, der er konfigureret for hostmaskinen (Konfiguration af godkendelsesinformationerne på hostmaskinen), er registreret på klientmaskinen inden udførelse af denne procedure.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation> <Brug MEAP-godkendelse ved modtagelse>.
3
Vælg <Til>, og tryk på <OK>  <OK>.
4
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering)  <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.
9EUJ-0K7