Brug af TPM

Hvis indstillingen TPM er aktiveret og sikkerhedskopieret til USB-hukommelsen, kan du sikkert i TPM-chippen gemme krypteringsnøglen (TPM-nøglen), der krypterer fortrolige informationer, som f.eks. passwordet, offentlige nøglepar til SSL-kommunikation og brugercertifikater, der er gemt i maskinen. Når du gør det, kan du forhindre, at vigtige informationer lækker fra maskinen. Og du kan gendanne systemet, hvis TPM-chippen ikke kan gendanne TPM-nøglen.
Før du aktiverer TPM-indstillingen, skal en administrator bekræfte, at Administrator-passwordet er blevet ændret i forhold til dens standardindstilling. Hvis passwordet ikke er blevet ændret i forhold til dens standardindstilling, kan tredjeparter, som ikke er administratorer, foretage sikkerhedskopieringer, hvilket kan medføre, at TPM-sikkerhedskopieringsnøglen tages væk. Da TPM-nøglen kun kan sikkerhedskopieres én gang, vil dette gøre det umuligt at gendanne TPM-nøglen.
Sikkerhedskopiér straks TPM-nøglen til USB-hukommelsen, når indstillingen TPM er aktiveret.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du kun sikkerhedskopiere TPM-nøglen én gang. Administrer det password, der blev indstillet under sikkerhedskopieringen, så den ikke bliver gemt.
Den sikkerhed, TPM giver, garanterer ikke komplet beskyttelse af data og hardware. Bemærk, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for fejl eller skader, der skyldes brug af denne status.
Du kan ikke tilgå maskinen under sikkerhedskopiering eller gendannelse af data i USB-hukommelsen.
Fjern ikke USB-hukommelsen under sikkerhedskopiering eller gendannelse af data. Hvis du gør det, kan du beskadige USB-hukommelsen, USB-porten eller data på USB-hukommelsen. Og hvis USB-hukommelsen fjernes under gendannelse, kan maskinen blive beskadiget.
Du kan bruge USB-hukommelsen ved at trykke på  (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Eksternt interface>  <USB-indstillinger>  indstil <Brug MEAP-driver til USB-lagringsenhed> til <Fra>.

Indstilling af TPM

Dette afsnit forklarer, hvorledes du aktiverer indstillingen TPM.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <TPM-indstillinger>.
3
Tryk på <Ja>.
Ændringer i indstillinger afspejles, når maskinen er genstartet.
Hvis indstillingen TPM er aktiveret, kan det tage længere tid at starte maskinen.

Sikkerhedskopiering af TPM-nøglen

Hvis indstillingen TPM er aktiveret, og TPM-chippen går i stykker, kan du ikke gendanne de fortrolige informationer, da hver type fortrolig information er krypteret unikt med TPM-nøglen. Det betyder øjeblikkelig sikkerhedskopiering, når TPM-indstillingen er aktiveret.
Når det gælder sikkerhedskopiering, skal den kommercielt tilgængelige USB-hukommelse bruges.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <TPM-indstillinger>.
3
Tryk på <Sikkerh.kopi. TPM-nøgle>.
4
Tryk på <Password>.
5
Indtast passwordet  tryk på <OK>.
6
Indtast passwordet igen på bekræftelsesskærmbilledet  tryk på <OK>  <OK>.
7
Slut USB-hukommelsen til maskinen  tryk på <OK>.
Hvis fejlskærmbilledet bliver vist, skal du følge instruktionerne på touchpanelet og sikkerhedskopiere igen.
Inden du sikkerhedskopierer, skal du sikre dig, at skrivning til maskinens hukommelsesmedie er tilladt.
Du kan ikke sikkerhedskopiere TPM-nøglen i følgende situationer:
Passwordet er forkert.
USB-hukommelsen er ikke tilsluttet
Flere USB-lagerenheder tilsluttet
Ikke tilstrækkelig ledig plads på den tilsluttede USB-hukommelse
TPM-nøgle findes ikke på maskinen
Brug den USB-hukommelse, der opfylder følgende betingelser:
Er ikke indstillet til skrivebeskyttet
Er ikke partitioneret
Har kapacitet på mindre end 60 GB
Er ikke krypteret
Til sikkerhedskopiering af TPM-nøglen anbefales det, at du anvender en USB-hukommelse med mindst 10 MB ledig plads.
Tilsut ikke andre hukommelsesmedier.
Dataene på maskinen sikkerhedskopieres til USB-hukommelsen, efter at disse er blevet krypteret. Du kan ikke administrere eller gennemse de sikkerhedskopierede data på computeren.
Du kan få oplysninger om den USB-hukommelse, der kan bruges til maskinen, og hvordan den bruges, under Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed.

Gendannelse af TPM-nøglen

Hvis TPM-chippen går i stykker, kan du anvende de tidligere sikkerhedskopierede data fra TPM-nøglen til at gendanne TPM-nøglen på den nye TPM-chip. Du kan få oplysninger om TPM-chipfunktionen hos Canon Danmark.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <TPM-indstillinger>.
3
Tryk på <Gendan TPM-nøgle>.
4
Tryk på <Password>.
5
Indtast det password, du angav ved sikkerhedskopieringen  tryk på <OK>  <OK>.
6
Slut USB-hukommelsen til maskinen  tryk på <OK>.
Hvis fejlskærmbilledet bliver vist, skal du følge instruktionerne på skærmen og udføre gendannelsesprocessen igen.
Inden du gendanner, skal du sikre dig, at hukommelsesmediet, der blev brugt til sikkerhedskopieringen, er tilsluttet maskinen.
Tilsut ikke andre hukommelsesmedier.
7
Tryk på <OK> for at restarte systemet.
Gendannelse af TPM-nøglen gendanner adgangen til lagerenheden/SRAM'en, der blev utilgængelig pga. TPM-chipfejl, og gendanner ikke indholdet af selve hukommelsen.
Hvis initialiseringen udføres efter trinnene for "Initialisering af alle data/indstillinger," bliver alle data, der er krypteret med TPM-nøglen, slettet fuldstændigt, og indstillingen TPM bliver deaktiveret.
Du kan ikke gendanne TPM-nøglen i følgende situationer:
USB-hukommelsen er ikke tilsluttet
Flere USB-lagerenheder tilsluttet
TPM-nøgle findes ikke på USB-hukommelsen
TPM-nøgle på USB-hukommelsen er ikke korrekt
Det password, der er angivet under sikkerhedskopieringen, blev ikke angivet
9EUJ-0KE