Justering af billedplaceringen (kun 8900-serie/4900-serie)

Du kan justere placeringen af det printede billede, der er justeret forkert eller forvrænget, ved at kontrollere testsider og angive indstillingsværdier.

Output af en testside

Print en testside, når placeringen af billederne justeres.
1
Tryk på <Skift> for <Justér billedplacering>.
2
Tryk på <Print testside>.
3
Indtast det antal testsider, du vil lave  tryk på <Næste>.
4
Vælg en papirkilde, der indeholder en brugerdefineret papirtype  tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
Du kan få oplysninger om det papir, der kan bruges som testsider, under Papir, der er tilgængeligt til 2-sidet kopiering/2-sidet print.
Sørg for, at der fyldt tilstrækkeligt med papir i papirkilde, før du outputter testsiderne.

Justering af billedets forreste kant

Med denne indstilling kan du justere billedplaceringen ved at tjekke, om registermærket og billedet ved den forreste kant i fremføringsretningen flugter på testsiden.
1
Tjek placeringen af det forreste kantbillede på testsidens forside.
 Kun 8900-serie
I eksemplet herunder kræves der en justering, fordi midterlinjen på register mærket ligger 4 pixels uden for kanten på testsiden. Følg procedurerne beskrevet herunder for at justere positionen af det forreste kantbillede på testsidens forside.
Testsiden med "1" påprintet er forsiden.
 Kun 4900-serie
I eksemplet herunder kræves der en justering, fordi midterlinjen på register mærket ligger 0,4 mm uden for kanten på testsiden. Følg procedurerne beskrevet herunder for at justere positionen af det forreste kantbillede på testsidens forside.
Testsiden med "1. side" påprintet er forsiden.
2
På skærmen <Justér billedplacering> skal du angive den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
Når det gælder testsiden i proceduren herover, skal du angive <Forside> til 4 pixels eller 0,4 mm.
 Kun 8900-serie
Brug <-> og <+> i <Forside> i <Justering af forreste kant> til at angive værdien.
 Kun 4900-serie
Angiv værdien ved hjælp af <-> og <+> i <Forside>.
<+>
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje falder uden for testsidens kant (registreringsmærkets centerlinje bliver IKKE printet). Billedet flyttes bagud i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
<->
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje er placeret inden for testsidens kant. Billedet flyttes fremad i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
3
Vend testsiden  kontroller billedets forreste kant på bagsiden af testsiden.
4
Angiv den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
 Kun 8900-serie
Brug <-> og <+> i <Bagside> i <Justering af forreste kant> til at angive værdien.
 Kun 4900-serie
Angiv værdien ved hjælp af <-> og <+> i <Bagside>.
5
Udfør testsiden en gang til, og tjek billedplaceringen  tryk på <OK>.
Gentag korrektionen igen, hvis det er nødvendigt.
Når du igen åbner skærmbilledet <Justér billedplacering> igen, når du har lukket det skærmbillede ved at trykke på <OK>, returneres værdierne til <0>. Men den justerede værdi er alligevel aktiv. Gentager du punkterne, skal du aflæse den nye værdi fra registreringsmærkerne på det nye testprint og indtaste den nye værdi.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
6
Tryk på <OK>.

Justering af billedets venstre kant (kun 8900-serie)

Med denne indstilling kan du justere billedplaceringen ved at tjekke, om registermærkerne på testprintet flugter med billedet ved den testprintets venstre kant i fremføringsretningen.
1
Tjek placeringen af det venstre kantbillede på testsidens forside.
I eksemplet herunder kræves der en justering, fordi midterlinjen på register mærket ligger 6 pixels inden for kanten på testsiden. Følg procedurerne beskrevet herunder for at justere positionen af det venstre kantbillede på testsidens forside.
2
På skærmen <Justér billedplacering> skal du angive den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
Når det gælder testsiden i proceduren herover, skal du angive <Forside> til -6 pixels.
Brug <-> og <+> i <Forside> i <Justering af venstre kant> til at angive værdien.
<+>
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje falder uden for testsidens kant (registreringsmærkets centerlinje bliver IKKE printet). Billedet flyttes til højre i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
<->
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje er placeret inden for testsidens kant. Billedet flyttes til venstre i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
3
Vend testsiden  kontroller billedets venstre kant på bagsiden af testsiden.
4
Angiv den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
Brug <-> og <+> i <Bagside> i <Justering af venstre kant> til at angive værdien.
5
Udfør testsiden en gang til, og tjek billedplaceringen  tryk på <OK>.
Gentag korrektionen igen, hvis det er nødvendigt.
Hvis du outputter en testside på et ark papir, hvor længden af siden er vinkelret på fremføringssiden er 305,1 mm eller længere, printes "A1"-mærket på 12,5 mm inden for. I dette tilfælde skal du tegne en linje, der er 12,5 mm inden for den venstre kant og parallel med papirets venstre kant. Tjek derefter, at denne streg svarer til midterlinjen for "A1"-mærket. Hvis de to streger ikke passer, så justér billedpositionen.
*1 12,5 mm
*2 305,1 mm eller længere
I eksemplet herover kræves der ikke en justering, fordi midterlinjen på "A1"-mærket matcher den streg, der er tegnet 12,5 mm inden for papirkanten.
Når du igen åbner skærmbilledet <Justér billedplacering> igen, når du har lukket det skærmbillede ved at trykke på <OK>, returneres værdierne til <0>. Men den justerede værdi er alligevel aktiv. Gentager du punkterne, skal du aflæse den nye værdi fra registreringsmærkerne på det nye testprint og indtaste den nye værdi.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
6
Tryk på <OK>.

Justering zoomforholdet for billedet (kun 8900-serie)

Afhængigt af papirtypen kan den varme, der genereres af fikseringsenheden, muligvis betyde, at papiret udvider sig eller kryber en anelse. I dette tilfælde bliver billeder muligvis også forstørret eller formindsket tilsvarende. Med denne funktion kan du angive billedets zoomforhold for hvert ark papir eller forstørre det reducerede billede, så det passer til zoomforholdet for billedet på papirets anden side. Du kan justere zoomforholdet for billedet, enten ved at indtaste opkopierings/nedkopieringsforholdet eller ved at indtaste den værdi, du manuelt målte på testsiden.
1
Kontrollér billederne på den printede testside.
2
Opkopier eller nedkopier billeder på skærmbilledet <Justér billedplacering>.
Hvis du indtaster op/nedkopieringsforholdet (%)
Hvis du manuelt indtaster den værdi, du målte på testsiden
3
Tryk på <OK>.
9EUJ-0KR