Printning fra en computer

I dette afsnit beskrives grundlæggende printning fra en computer, hvor printerdriveren er installeret.

Hjælp til printerdrivere

Klikker du på [Hjælp] (Windows) eller på  (Mac OS) på skærmbilledet til indstilling af printerdriveren, vises skærmbilledet med hjælp. For informationer, der ikke findes i Brugervejledning, inklusive om driverfunktioner, og hvordan du indstiller disse funktioner, kan du se Hjælp.

Grundlæggende printningshandlinger

I dette afsnit forklares metoderne til grundlæggende forløb ved printning af et dokument fra en computer.
1
Åbn et dokument, og vist det på skærmbilledet til printning.
2
Vælg maskinen, og klik på [Indstillinger] eller [Egenskaber].
3
Angiv printindstillingerne efter behov, og klik på [OK].
Skift faner efter behov for at angive de ønskede printningsindstillinger.
4
Klik på [Udskriv] eller [OK].
Printing starter.
Hvis du vil annullere, kan du se Annullering af printning.
1
Åbn et dokument, og vist det på skærmbilledet til printning.
2
Vælg maskinen.
3
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
Efter valg af indstillingspanelet på dropdown-listen skal du indstille printning på hvert panel.
4
Klik på [Print].
Printing starter.
Hvis du vil annullere, kan du se Annullering af printning.
9EUJ-09L