Afsendelse/lagring af separat scannede dokumenter sammen (Jobopbygning)

Selvom du har for mange originaler til placering i fremføreren på samme tid, kan du scanne originalerne separat og sende/gemme dem som ét dokumentsæt. Originaler, der er scannet med både fremføreren og glaspladen, kan også sendes/gemmes på samme tid.
1
Anbring den første original. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg> <Jobopbygning>  <Luk>.
6
Tryk på  (Start) for at scanne originalen.
Når scanningen er færdig, vises et skærmbillede, der beder dig om at scanne den næste original.
Hvis du anbringer originalerne i fremføreren, skal du fjerne hver original fra originaloutputområdet efter endt scanning af hver gruppe.
7
Anbring den næste original, og tryk på  (Start).
Gentag dette trin, indtil du har scannet alle originalerne.
For at ændre scanningsindstillingerne skal du trykke på <Skift indstillinger>.
Hvis du anbringer blandede originalformater i fremføreren, skal du indstille statussen <Blandede originalform.>. Afsendelse/lagring af originaler i blandede formater sammen (Blandede originalformater)
Ønsker du at scanne 1-sidede- og 2-sidede originaler og gemme dem som 2-sidede kopier, skal du opdele originalerne i henholdsvis 1-sidede og 2-sidede originaler. Hvis f.eks. den første gruppe består af 2-sidede originaler, skal du vælge statussen <2-sidet original>. Herefter skal du manuelt vælge eller annullere statussen <2-sidet original> for hver gruppe originaler, du scanner.
Det er nyttigt først at lagre scannede billeder i en mailboks og printe dem senere med statussen Flet filer, hvis du ikke kan klargøre originalerne med det samme, eller hvis du vælger forskellige indstillinger for hver original. Printning af filer i mailboksen
Følgende funktioner kan bruges i <Skift indstillinger> for <Scan og send>: Du skal angive de nødvendige scanningsindstillinger på forhånd, da du ikke kan ændre de andre funktioner i jobopbygningsstatussen.
<Vælg farve>
<Scanneformat>
<Kopiforhold>
<2-sidet original>
<Tæthed>
<Originaltype>
Følgende funktioner kan bruges i <Skift indstillinger>, hvis <Scan og gem>-modtageren er <Mailboks>. Du skal angive de nødvendige scanningsindstillinger på forhånd, da du ikke kan ændre de andre funktioner i jobopbygningsstatussen.
<Vælg farve>
<2-sidet original>
<Tæthed>
<Originaltype>
Hvis <Scan og gem>-modtageren er <Mailboks>, og du indstiller statussen <N på 1> sammen med jobopbygningsfunktionen, kan du ikke ændre <Vælg farve> og <Tæthed> i <Skift indstillinger>.
Følgende funktioner kan bruges i <Skift indstillinger>, hvis <Scan og gem>-modtageren er <Avanceret område>, <Netværk> eller <Hukommelsesmedie>. Du skal angive de nødvendige scanningsindstillinger på forhånd, da du ikke kan ændre de andre funktioner i jobopbygningsstatussen.
<Vælg farve>
<Scanneformat>
<2-sidet original>
<Tæthed>
<Originaltype>
8
Tryk på <Start afs.>.
Alle scannede dokumenter kombineres til ét og sendes til/lagres hos den angivne modtager.
9EUJ-0C2