Hentning af tidligere anvendte sende/lagringsindstillinger (Tidligere indstillinger)

Du kan hente modtagere, der er angivet tidligere. På samme tid hentes også deres scanningsindstillinger, som f.eks. tæthed.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tidligere indstillinger> på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Vælg loggen, der skal hentes, og tryk på <OK>.
Modtageren og tilhørende scanningsindstillinger angives i henhold til den valgte log.
Når personlig godkendelsesadministration anvendes, henter maskinen de indstillinger, der tidligere er angivet af den bruger, der logger ind på maskinen.
Du kan ændre de hentede indstillinger inden afsendelse/lagring.
5
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
Hvis du indstiller <Administrér adressebogens adgangsnumre> til <Til>, kan du ikke genkalde de senest anvendte indstillinger.
Hvis du indstiller en adressetype til <Til> i <Begræns ny modtager>, slettes de aktuelt gemte tidligere indstillinger.
Hvis <Forbyd at skjule Godkendelsespassword> er indstillet til <Til>, lagres følgende password ikke i <Tidligere indstillinger>.
Et password, der er indtastet ved at angive modtageren i <Ny modtager> og derefter trykke på <Fil>
9EUJ-0CA