Angivelse af e-mailindstillinger

Du kan angive emnet, brødteksten, svar til-adresse og anvendt prioritet, når du sender dine dokumenter som e-mailvedhæftninger.
Svar til-adressen skal vælges blandt dem, der er registreret i adressebogen. Registrér på forhånd den ønskede adresse i adressebogen. Registrering af modtagere i adressebogen
Du kan angive en modtager fra adressebogen i en mobilenhed. Du kan også sende informationer, herunder emnet, brødteksten og filnavnet fra mobilenheden til maskinen. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>, og angiv e-mailindstillingerne.
Sådan angiver du emne/brødtekst
Sådan angiver du svar til-adresse
Angivelse af prioritet
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
9EUJ-0CE